Monthly Archives: setembre 2012

Arribada del vaixell Estelle a Barcelona (campanya Rumbo a Gaza)

El proper diumenge, 16 de setembre, el vaixell Estelle arribarà a Barcelona (port del Fòrum) proseguint el seu recorregut cap a Gaza, on tractarà de trencar el bloqueig marítim imposat per Israel. Durant els dies que romandrà a la ciutat es faran tot un seguit d’activitats diverses per mostrar la solidaritat i el suport cap al poble palestí:

  • Diumenge 16, 16.ooh: arribada de l’Estelle al port del Fòrum; 17.00h Bicicletada solidària amb Palestina des de l’Arc de Triomf fins al Parc del Fòrum; 19.00h, festa i concert al parc de la Pau (Sant Adrià de Besós) amb actuacions de diverses formacions musicals.
  • Dilluns 17 i dimarts 18: 17.00-19.00h, visites guiades al vaixell Estelle; 19.00-21.00h, xerrades, projeccions documentals…

Podeu trobar més informació al web www.rumboagaza.org

Activista detinguda per a lliurar-li una notificació judicial

Barcelona, 06/09/2012 – Les detencions intimidatòries d’activistes amb l’únic objectiu de lliurar notificacions judicials s’han tornat a repetir aquesta setmana. El passat dimarts 4 de setembre, l’activista mexicana defensora del drets humans l’Anabell CH va ser detinguda a les 10:40 h, mentre participava en una concentració contra les retallades.

L’Anabell estava pendent d’una notificació judicial d’un cas anterior, quan va ser detinguda després dels aldarulls en la manifestació de l’1 de maig de l’any passat, durant la qual va rebre cops de tres mossos d’esquadra a qui ha denunciat, patint el despreniment d’una pròtesi mamària (veure vídeo).

Després de la detenció el passat dimarts, l’Anabell va ser portada a la comissaria de les Corts, on a partir del migdia es van concentrar una trentena de persones que demanaven l’alliberament de la detinguda. No va conèixer el motiu de la seva detenció fins passades quatre hores, a les 14.30h de la tarda, just abans de ser posada en llibertat i després d’entregar-li la notificació judicial.

L’Anabell afirma que a comissaria la van tractar bé, i fins i tot que alguns dels mossos es van disculpar amb ella per l’innecessari de la detenció. No obstant això, no pot amagar la seva decepció amb la justícia: “no és d’estranyar que la justícia estigui col·lapsada, si per un tràmit per al qual poden enviar una carta certificada et porten a comissaria amb tot el que això implica (el registre, que et prenguin les empremtes, haver de buidar i lliurar els teus objectes personals …) “.

En efecte, les notificacions en els processos penals s’han d’enviar al domicili de la persona i  a la seva representació lletrada. Fins i tot, en casos en què ho hagin intentat i no ho hagin aconseguit, el procediment adequat seria citar-la en Comissaria per fer-li lliurament de la notificació. L’aplicació de la privació de llibertat de manera allunyada als principis garantistes que regeixen el Dret Penal porta a situacions com la que l’Anabell va viure dimarts.

L’Anabell tampoc acaba de comprendre bé com la seva notificació ha implicat la tasca de tants mossos i funcionaris que cada vegada han de treballar més i cobrar menys. Li agrada recordar als agents de la BRIMO que també està lluitant pels fills dels mossos, perquè tinguin una educació, sanitat i treball dignes, per això potser segons explica l’Anabell, alguns mossos van acudir al seu calabós per explicar-li el difícil de la seva situació laboral.

El més estrany del cas, però, és que cap a les 9h del matí, una hora i mitja abans de la seva detenció,  ja havia estat identificada amb altres 6 persones per uns agents de la BRIMO, els quals, suposadament, degueren assabentar-se de l’existència d’alguna ordre de detenció, però li van tornar la seva documentació sense informar-la de la notificació.  A més a més, segons l’advocada defensora, la comunicació no s’ha fet segons el procediment habitual, tot i que la interlocutòria de suspensió de condemna va ser dictada el 15 de maig d’aquest any.

La jutgessa que ha dictat l’ordre de detenció és Carmen Murio González, qui ja ha estat protagonista d’algunes sentències polèmiques. Entre elles, el cas en què justifica la violència contra una dona maltractada pel fet d’haver estat “provocada” per la víctima amb la seva sola presència, fet que va portar a la dona a presentar una recusació contra la jutgessa. O la lleugeresa de la pena en l’agressió racista, als Ferrocarrils catalans, a una menor equatoriana que va ser gravada per les càmeres de seguretat , decretant-hi només 8 mesos de presó per a l’agressor.

Activista detenida para entregarle una notificación judicial

Barcelona, 06/09/2012. – Las detenciones intimidatorias de activistas con el único objetivo de entregarles notificaciones judiciales volvieron a repetirse esta semana. El pasado martes 4 de septiembre, la activista mexicana pro derechos humanos Anabell C.H. fue detenida a las 10:40h, mientras participaba en una concentración contra los recortes.

Anabell estaba pendiente de una notificación judicial de un caso anterior a raíz de ser detenida tras los altercados en la manifestación del 1º de mayo del año pasado, durante la que recibió golpes de tres mossos de esquadra a quienes ha denunciado, sufriendo el desprendimiento de una prótesis mamaria (ver video) .

Tras la detención del pasado martes, Anabell fue llevada a la comisaría de Les Corts donde a partir del mediodía se concentraron una treintena de personas que pedían la liberación de la detenida. No conoció el motivo de su detención hasta  pasadas cuatro horas, a las 14.30h de la tarde, justo antes de ser puesta en libertad, tras entregársele la notificación judicial.

Anabell afirma que en comisaría la trataron bien, e incluso que algunos de los mossos se disculparon con ella por lo innecesario de la detención. Sin embargo, no puede ocultar su decepción con la justicia: “no es de extrañar que la justicia esté colapsada, si para un trámite para el que pueden enviar una carta certificada te llevan a comisaría con todo lo que ello implica (el registro, que te tomen las huellas, tener que vaciar y entregar tus objetos personales…)”.

En efecto, las notificaciones en los procesos penales han de enviarse al domicilio de la persona además de a su representación letrada. Incluso, en casos en los que lo hayan intentado y no lo hayan logrado, el procedimiento adecuado sería citarla en Comisaría para hacerle entrega de dicha notificación. La aplicación de la privación de libertad de manera alejada a los principios garantistas que rigen el Derecho Penal lleva a situaciones como la que Anabell vivió el martes.

Anabell tampoco acaba de comprender bien cómo su notificación ha implicado la labor de tantos mossos y funcionarios quienes cada vez tienen que trabajar más y cobrar menos. Le gusta recordarles a los agentes de la BRIMO que también está luchando por los hijos de los mossos, para que tengan una educación, sanidad y trabajo dignos, por eso quizás según explica Anabell,  algunos de ellos acudieron a su calabozo para explicarle lo difícil de su situación laboral.

Lo extraño del caso es que sobre las 9h de la mañana, una hora y media antes de su detención, ya había sido identificada junto a 6 personas más por unos agentes de la BRIMO, quienes supuestamente debían haberse informado sobre la existencia de alguna orden de detención, pero le devolvieron su documentación sin informarla de la notificación. Además, según la abogada defensora la comunicación no se ha hecho según el procedimiento habitual, a pesar que el Auto de suspensión de condena fue dictado el 15 de mayo de este año.

La jueza que ha dictado la orden de detención es Carmen Murio González, que ya ha sido protagonista de algunas sentencias polémicas. Entre ellas, el caso en el que justifica la violencia contra una mujer maltratada por estar “provocada” por la víctima con su sola presencia, hecho que llevó a la mujer a presentar una recusación contra le jueza. O la levedad de la pena en la agresión racista, en los Ferrocarriles catalanes, a una menor ecuatoriana que fue grabada por las cámaras de seguridad y sólo decretó 8 meses de prisión para el agresor.