Comunicat: Alfon llibertat!

[Castellano más abajo]

El passat 17 de juny, a Madrid, es va obrir un precedent: es va produir l’empresonament de l’Alfon, la primera persona que entra a la presó amb sentència ferma després d’aquest nou cicle de lluites 2011-2015. El dia abans,  el Tribunal Suprem havia ratificat la condemna de 4 anys de presó per participar a la vaga general del 14 de novembre del 2012 i a les accions de protesta a Vallekas, barri de tradició obrera on l’Alfon està profundament arrelat.
dentención alfon
L’Alfon va ser detingut rodejat per centenars de persones solidàries que l’estimen i comparteixen la seva lluita. Tot i la rapidesa amb la qual la policia va fer efectiva l’ordre de captura, el desacord i la desobediència van quedar paleses.

Des de Rereguarda en Moviment, Plataforma solidària contra la Repressió de Barcelona, volem transmetre la nostra solidaritat amb l’Alfon i tota la seva gent. Ens sumem a les exigències perquè l’Alfon surti immediatament de la presó, on el tenen segrestat i allunyat de les persones que l’estimen.

Vivim moments de forta repressió cap als moviments socials, cap a les persones que protesten, es manifesten o lluiten de forma quotidiana als barris i als seus entorns. Repressió i persecució ideològica de la disidència que es volen intensificar amb la Llei de Seguretat Ciutadana i la Reforma del Codi Penal que entren en vigor el proper 1 de juliol. 

Recordem també que són moltes les companyes que pateixen processos legals i moltes les que acaben per entrar a la presó, sigui de forma preventiva o per acomplir condemna. Al País Basc, la pràctica de la solidaritat davant els empresonaments té llarg recorregut a causa de la repressió patida durant anys. A casa nostra, tenim casos recents com les preventives que es van acomplir després de la Vaga General del 29M, després de l’Efecte Can Vies, de les operacions Pandora i Pinyata, entre d’altres, i les 8 companyes ja condemnades per l’acció del 15 de juny del 2011 “Aturem el Parlament”, que resten a l’espera que es resolgui la petició d’indult i el recurs al Tribunal Constitucional. Creiem que la millor arma davant totes aquestes agressions és la solidaritat. 
És el moment d’enfortir les xarxes de suport i crear formes inclusives de resistència social i emocional. 

Donem suport a totes les formes de desobediència col·lectiva que, com ahir, tenen per objectiu defensar les companyes que resulten encausades i/o condemnades arran les accions col·lectives. La Justícia ens ataca individualment. La resposta ha de ser conjunta. Donem suport a la resistència de totes davant les agressions que patim per apostar per la vida i no per la misèria. 

Solidaritat i resistència col·lectiva davant els empresonaments!

Alfon llibertat!
[Castellano]


El pasado 17 de junio, en Madrid, se abrió un precedente: se produjo el encarcelamiento de Alfon, la primera persona que entra en la prisión con sentencia firme en el nuevo ciclo de luchas 2011-2015. El dia antes, el Tribunal Supremo había ratificado la condena de 4 años de cárcel por participar en la huelga general del 14 de noviembre del 2012 y en las acciones de protestar a Vallekas, barrio de tradición obrera donde Alfon está profundamente enraizado.

Alfon fue detenido rodeado por centenas de personas solidarias que lo quieren y que comparten su lucha. Apesar de la rapidez con la que la policía hizo efectiva la orden de captura, el desacuerdo y la desobediencia quedaron plasmadas.

Desde Rereguarda en Moviment, plataforma solidaria contra la represión de Barcelona, queremos transmitir nuestra solidaridad con Alfon y toda su gente. Nos sumamos a las axigencias para que Alfon salga inmediatamente de la cárcel, donde lo tienen secuestrado y alejado de las personas que lo quieren.

Vivimos momentos de fuerte represión hacia los movimientos sociales, hacia las personas que protestan, se manifiestan o luchan de forma cotidiana en los barrios o en sus entornos. Represión y persecución ideológica de la disidencia que se quiere intensificar con la Lay de Seguridad Ciudadana y el Reforma del Código Penal que entran en vigor el próximo 1 de julio. 

Recordamos también que son muchas las compañerxs que sufren procesos legales y muchxs las que acaban por entrar en prisión, ya sea de forma preventiva o para cumplir sentencia. En el País Vasco, la práctica de la solidaridad ante los encarcelamientos posee largo recorrido a causa de la represión sufrida durante años. En Catalunya, tenemos casos recientes como las preventivas que se cumplieron después de la huelga general del 29M, después del “Efecto Can Vies”, de las operaciones Pandora y Piñata, entre otras, y las 8 personas condenadas por la acción del 15 de junio del 2011 que permanecen a la espera de la resolución de la petición de indulto. Creemos que la mejor arma ante estas agresiones és la solidaridad. Es el momento de fortalecer las redes de apoyo y crear formas inclusivas de resistencia social y emocional. 

Apoyamos  a todas las formas de desobediencia colectiva que, como el pasado miércoles, tienen por objetivo defender a las compaéras que resultan encausadas y/o condenadas a raíz de acciones colectivas. La justicia nos ataca individualmente. La respuesta debe ser conjunta. 
Apoyamos a la resistencia de todas ante las agresiones que sufrimos por apostar por la vida y no por la miseria. 

Solidaridad y resistencia colectiva ante los encarcelamientos! 

Alfon libertad!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook


*