Comunicat del Grup de Suport #JustíciaYassir: Sis mesos després de la mort d’en Yassir

[CAT]

COMUNICAT: SIS MESOS DESPRÉS DE LA MORT D’EN YASSIR

Ja han passat 6 mesos des que el nostre veí Yassir va morir a la comissaria dels Mossos de Vendrell, en circumstàncies que continuen sense aclarir. El procés judicial contra les persones imputades per aquesta mort continua en marxa i, nosaltres, amics i familiars d’en Yassir, continuarem maldant per a que es faci justícia i per a lluitar contra el racisme institucional i la impunitat policial que durant massa temps han caracteritzat, i caracteritzen encara, la vida quotidiana als barris del nostre municipi.

Volem denunciar de nou l’àmplia tolerància social davant fets com aquest, la qual palesa amb claredat la manca d’una autèntica consciència cívica entre els ciutadans i ciutadanes del Vendrell, que admeten majoritàriament, sense cap reacció destacable, que un veí pugui morir a comissaria, i que el seu nom pugui ser embrutat miserablement per a justificar la seva mort. Volem denunciar també la passivitat de les institucions i, especialment, de l’Ajuntament del Vendrell, que en cap moment s’ha adreçat als familiars del Yassir per a expressar-los el seu condol o per a interessar-se pel cas. Recordem, a més, que la família d’en Yassir no només ha patit el menyspreu de les instàncies oficials, sinó que encara avui, més de sis mesos després dels fets, resta a l’espera del lliurament del cadàver per a donar-li sepultura.

No volem que al Vendrell hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona. Continuarem lluitant per a organitzar una resposta popular, àmplia i contundent, per a que es faci justícia per la mort del nostre veí i amic Yassir, i per a que els seus familiars rebin de les institucions locals el tracte que es mereixen.

Grup de suport JUSTÍCIA x YASSIR. El Vendrell (Baix Penedès), 3 de febrer de 2014

[CAS]

COMUNICADO: SEIS MESES DESPUÉS DE LA MUERTE DE YASSIR

Ya han passado 6 meses desde que nuestro vecino Yassir murió en la comisaría de los Mossos del Vendrell, en circunstancias que continúan sin ser aclaradas. El proceso judicial contra las personas imputadas por dicha muerte continua en marcha y, nosotros, amigos y familiares de Yassir, continuaremos pugnando para que se haga justicia, y para luchar contra el racismo institucional y la impunidad policial que durante demasiado tiempo han caracterizado, y caracterizan aún, la vida cotidiana en los barrios de nuestro municipio.

Queremos denunciar de nuevo la amplia tolerancia social ante hechos como éste, que evidencia claramente la falta de una auténtica conciencia cívica entre los ciudadanos y ciudadanas del Vendrell, los cuales admiten mayoritariamente, sin ninguna reacción destacable, que un vecino pueda morir en comisaria, y que su nombre pueda ser ensuciado miserablemente para justificar su muerte. Queremos denunciar también la pasividad de las instituciones y, especialmente, del Ayuntamiento del Vendrell, que en ningún momento se ha dirigido a los familiares de Yassir para expresarles su pésame, o para interesarse por el caso. Recordamos, además, que la familia de Yassir no solo ha sufrido el desprecio de las instancias oficiales, sino que aún hoy, más de seis meses después de los hechos, sigue esperando la entrega del cadáver para darle sepultura.

No queremos que en el Vendrell haya ciudadanos de primera y de segunda. Continuaremos luchando para organizar una respuesta popular, amplia y contundente, para que se haga justicia por la muerte de nuestro vecino y amigo Yassir, y para que sus familiares reciban de las instituciones locales el trato que se merecen.

Grup de suport JUSTÍCIA x YASSIR. El Vendrell (Baix Penedès), 3 de febrero de 2014

—–

Extret de http://justiciaxyassir.wordpress.com/2014/02/04/comunicat-sis-mesos-despres-de-la-mort-den-yassir/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook


*