Vulneracions de drets al CIE de la Zona Franca

Des de la campanya pel Tancament dels CIEs volem denunciar, una vegada més, la greu situació d’opacitat i les reiterades vulneracions de drets a les persones privades de llibertat que es donen al CIE de la Zona Franca i als advocats que els assisteixen.

Segons informacions aportades per interns del CIE, el diumenge 12 de maig agents de la Policia Nacional que custodien el CIE de la Zona Franca van agredir a un intern a les dutxes del Centre. La persona, d’origen gambià i que havia estat diagnosticada per problemes de salut mental, va ser agredida als lavabos quan exigia que els agents tanquessin la porta de la dutxa, provocant-li unes lesions que van suposar la seva hospitalització.

Logo tancamaent CIESL’endemà, uns 20 interns van decidir posar-se en vaga de fam com a forma de protesta i, entre d’altres reaccions, en destaquen la d’un agent que amenaçà a un intern d’aquesta manera “Negro de mierda, como sigas así te voy a llevar a aislamiento, te vas a enterar y te voy a matar. Vas a volver en ataúd a tu país”. L’intern denuncia també que de forma deliberada se li va deixar la llum encesa de la seva cel·la durant tota la nit, per a turbar-li el son, com a represàlia per la seva actitud.

Per la seva banda, dos advocats, avisats pel mateix intern que patí les amenaces, es presentaren al CIE el dilluns al matí i el director del Centre, José Manuel Casado, va tenir una actitud burlesca i va tractar d’impedir el lliure exercici de la seva professió mentre, amb un to desafiant, els preguntava pel jutjat de guàrdia corresponent on els lletrats li posarien la queixa al seu comportament i a la situació de maltractament dins del CIE. A més, el director, com a resposta a les protestes i a la visita dels advocats, va fer acomplir, un cop més, la política d’extrema opacitat del CIE de la Zona Franca i, casualment, l’intern agredit el diumenge va ser deportat amb urgència el mateix dimarts 14 de maig per tal que no pogués denunciar ni provar cap situació de maltractament.

Els advocats han interposat una queixa exposant els fets davant el Jutge de Vigilància i Control del Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i davant el Sindic de Greuges en la qual se sol·licita que s’investiguin els fets. Des de la Campanya pel Tancament dels CIEs de Barcelona, amb més motius que mai atenent a aquests greus fets, exigim un cop més que mentre que els CIES no es tanquin, no es vulnerin els drets de cap de les persones que siguin internades.

Tanmateix, exigim la dimissió immediata del Director del CIE, senyor Jose Manuel Casado, per les greus vulneracions al dret fonamental d’assistència jurídica dels interns, per les obstruccions en el lliure exercici a l’advocacia i per les represàlies a les que es sotmet al CIE a les persones que decideixen denunciar públicament les situacions de vulneracions de drets a les que estan sotmesos. Des de que Jose Manuel Casado és el director del CIE de Zona Franca s’han produït massa situacions de vulneracions de drets, tal com va recollir l’informe, recentment publicat, del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura. 

vulneracions de drets, tal com va recollir l’informe, recentment publicat, del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura.

SIGNEN:

Associacio Catalana per la Defensa dels Drets Humans [ACDDH]

Associacio Drets i Papers per a Tothom

Associació Memoria contra la Tortura

Campanya Tanquem els CIES de Barcelona

Col.lectiu Te Kedas donde Kieras

Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denùncia de la Tortura

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i pel Lliure Exercici de la Advocacia

Grup de Recerca i Acció sobre Fronteres i Controls

Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la UB

—–

[CAST]

VULNERACIONES DE DERECHOS EN EL CIE DE LA ZONA FRANCA

Desde la Campaña pel Tancament dels CIEs queremos denunciar, una vez más, la grave situación de opacidad y las reiteradas vulneraciones de derechos a las personas privadas de libertad que se dan en el CIE de la Zona Franca y a los abogados que les asisten.

Según informaciones aportadas por internos del CIE, el domingo 12 de mayo agentes de la Policía Nacional que custodian el CIE de la Zona Franca agredieron a un interno en las duchas del centro. La persona, de origen gambiano y que había estado diagnosticada por problemas de salud mental, fue agredida en los baños cuando exigía que los agentes cerraran la puerta de la ducha, provocándole unas lesiones que supusieron su hospitalización.

Al día siguiente, unos 20 reclusos decidieron ponerse en huelga de hambre como forma de protesta y, entre otras reacciones, destacamos la de un agente que amenazó a un interno de esta forma: “Negro de mierda, como sigas así te voy a llevar a aislamiento, te vas a enterar y te voy a matar. Vas a volver en ataúd a tu país”. El interno denuncia también que de forma deliberada se le dejó la luz encendida de su celda durante toda la noche, para turbarle el sueño, como represalia por su actitud.

Por su lado, dos abogados, avisados por el mismo interno que sufrió las amenazas, se presentaron al CIE el lunes por la mañana y el director del Centro, José Manuel Casado, tuvo una actitud burlesca y trató de impedir el libre ejercicio de su profesión mientras, con un tono desafiante, les preguntaba por el juzgado de guardia correspondiente donde los letrados le pondrían la queja a su comportamiento y a la situación de maltrato dentro del CIE. Además, el director, como respuesta a las protestas ya la visita de los abogados, hizo cumplir, una vez más, la política de extrema opacidad del CIE de la Zona Franca y, casualmente, el interno agredido el domingo fue deportado con urgencia el mismo martes 14 de mayo para que no pudiera denunciar ni probar ninguna situación de maltrato.

Los abogados han interpuesto una queja exponiendo los hechos ante el Juez de Vigilancia y Control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona y ante el Síndic de Greuges en la cual se solicita que se investiguen los hechos. Desde la Campaña pel Tancament dels CIEs de Barcelona, con más motivos que nunca atendiendo a estos graves hechos, exigimos, una vez más que mientras los CIEs no se cierren, no se vulneren los derechos de ninguna de las personas que sean internadas. Así mismo, exigimos la dimisión inmediata del Director del CIE, señor José Manuel Casado, por las graves vulneraciones al derecho fundamental de asistencia jurídica de los internos, por las obstrucciones en el libre ejercicio de la abogacía y por las represalias a las que se somete al CIE a las personas que deciden denunciar públicamente las situaciones de vulneraciones de derechos las que están sometidas. Desde que José Manuel Casado es el director del CIE de la Zona Franca se han producido demasiadas situaciones de vulneraciones de derechos, tales como las recogidas en el informe, recientemente publicado, del Comité Europeo por la Prevención de la Tortura.

FIRMAN:

Associacio Catalana per la Defensa dels Drets Humans [ACDDH]

Associacio Drets i Papers per a Tothom

Associació Memoria contra la Tortura

Campanya Tanquem els CIES de Barcelona

Col.lectiu Te Kedas donde Kieras

Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denùncia de la Tortura

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i pel Lliure Exercici de la Advocacia

Grup de Recerca i Acció sobre Fronteres i Controls

Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la UB

—–

Més info al web de Tanquem els CIES.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook


*